ÖZEL ÇÖZÜMLER :

Koçluk yaklaşımımız kurumların yönetim kademelerindeki liderlerin ihtiyacına göre şekillendirilmiştir. ( Özel Sektör, Ortaklı Yapılar, Kamu Sektörü, Sivil Toplum Örgütleri )

 

9 - 12 AYLIK DÖNEMLER :

Başarılı bir uyum görüşmesini takiben, danışanlar, kuruma özel tasarlanmış ve programa göre belirlenmiş bir süre (genellikle 9 - 12 ay) bizimle çalışmayı kabul ederler. Bu süre, danışanın ihtiyacı sebebiyle belirli bir konu üzerinde odaklanır ve acil ise daha kısa olabilir (İlk 90 gün programları veya sunum becerileri koçluğu vb).

 

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER :

Koçluk görüşmeleri genellikle yüz yüze gerçekleştirilir, telefon ve e-mail yoluyla da desteklenir.

 

HEDEF ODAKLI YAKLAŞIM :

Programın ilk basamaklarında danışanlarımız ile çalışmanın hedefleri üzerinde anlaşmaya varırız. Eğer kurum ilk adım olarak bir bilgilendirme ile hedefler konusunda katkıda bulunursa bu görüşler de göz önüne alınır. Genel olarak danışanın gündemi, kısa dönemli hedeflerin ve uzun dönemli beklentilerin nasıl yakalanacağı, bugünün zorlayıcı konuları ile nasıl baş edileceği, yarının stratejik fırsatlarının nasıl oluşturulacağı, işte ve iş dışında zamanın etkin kullanımı, şimdiki pozisyonunda daha başarılı olmak ve sonraki görevlere, rollere hazırlanmak gibi konuları içerir. Amaçlar doğrultusunda ne kadar yol alındığı, yani çalışmanın başarısı süreç boyunca periyodik olarak gözden geçirilir.